Kirkeminister med kraftig opfordring til trossamfund

   

Kirkeminister Joy Mogensen kommer nu med en kraftig opfordring til trossamfund uden for folkekirken:

 

-I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil jeg på det kraftigste opfordre til at alle trossamfund indretter religiøse handlinger så der tages mest muligt hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte, siger Joy Mogensen.

 

- Det er vigtigt, at alle lytter til myndighedernes anbefalinger så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark. Det er helt afgørende for at opretholde et fungerende sundhedsvæsen.

 

- I folkekirken er alle gudstjenester aflyst i de kommende 14 dage. Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser, som ikke kan udsættes, men med et minimum antal deltagere og højst 100.

 

-Jeg opfordrer alle anerkendte trossamfund til på samme måde i de kommende 14 dage at aflyse religiøse handlinger som gudstjenester, fredagsbøn, messe og andre arrangementer, hvor mange personer er forsamlet på samme sted. I stedet kan prædikener måske videooptages og uploades på jeres hjemmeside.

 

-Vi skal passe godt på hinanden, og det er jeg sikker på, at I vil bidrage til, siger Joy Mogensen.

 

Se video

 

In English:

 

In light of the latest announcements from the Danish government and the health authorities, I strongly urge all religious communities in Denmark to or-ganize religious acts in a way to avoid rapid spread of Corona infection.

It is paramount that all of us take the guidance and directions of the authorities serious, so that we can reduce and prevent a rapid spread of infection in Den-mark.

In the Danish National Church, all services are canceled for the next 14 days. The National Church will still perform ecclesiastical acts such as baptisms, weddings and funerals, that cannot be postponed, but with a minimum number of participants and in any case observing the new imposed maximum of 100.

I strongly urge all religious communities in Denmark to similarly cancel all reli-gious activities, church services, Friday prayers, Mass, etc. where many people are gathered in the same place for the next 14 days. Instead, the prayers could perhaps be videotaped and uploaded to your website.

We must take good care of each other and I trust and believe that you will all contribute.