Kirkeministeren støtter virtuel konfirmationsforberedelse

 

På grund af corona-pandemien er mange af forårets traditionelle konfirmationer også i år rykket til efter sommerferien. Det ændrer ikke på, at konfirmationerne markerer afslutningen på et års konfirmationsforberedelser, som har stor betydning for kontakten mellem præst og konfirmander.

Ligesom skoleundervisningen i øvrigt har også folkekirkens konfirmationsforberedelse været nødt til at flytte fra det fysiske møde til virtuel undervisning.

Det har man i særdeleshed mærket hos Konfirmandcenteret under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som kirkeministeren nu støtter med en ekstra bevilling.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

- Folkekirken har haft meget stor glæde af at have et Konfirmandcenter, som har været rigtig gode til at levere både digitale redskaber og rådgivning for de mange præster, som har måttet skabe nye måder at etablere og fastholde kontakten til årets konfirmander. Det arbejde er der grund til at anerkende og at støtte, også med ekstra finansiering.

Konfirmandcenteret har efter nedlukningen i marts 2020 oplevet en meget kraftig stigning i antal besøgende på centrets hjemmesider fra normalt ca. 1200 besøgende om ugen til næsten 10 gange så mange i uge 3 i 2021. Det svarer til, at 22% af alle landets konfirmander nu benytter sig af centerets tilbud. Centeret har i samme periode omlagt sin indsats fra udelukkende at formidle ideer til præster og kirke-og kulturmedarbejdere til også at levere en række online-materialer, som kan benyttes i konfirmandernes eget hjem.

Konfirmandcenteret imødekommes nu med en ekstra bevilling fra Folkekirkens Fællesfond på 350.000 kr. til en øget bemanding med henblik på udvikling af nyt, digitalt materiale og opkvalificering af præster med nye didaktiske værktøjer gennem bl.a. webinarer. Kirkeministeren har truffet beslutning om bevillingen efter indstilling fra budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden.