Landsbyfornyelse og styrket bredbåndsdækning i landdistrikterne

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til Landsbypuljen og Bredbåndspuljen. Puljerne skal være med til at skabe landsbyfornyelse samt bedre digitale muligheder i landdistrikterne.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm siger:

”Både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen er vigtige redskaber til at skabe fortsat bosætning og udvikling i landdistrikterne.

I landdistrikterne er der mange nedrivningsklare bygninger, som skæmmer de flotte, åbne landskaber, som er noget af det, der gør det attraktivt at bo i landdistrikterne. Landsbypuljen er vigtig for, at kommunerne blandt andet kan skabe områdefornyelse, som kan gøre det attraktivt både at blive boende og bosætte sig i landdistrikterne.

Adgang til hurtigt bredbånd er en vigtig brik, hvis vi skal skabe gode rammer for at bo, arbejde, modtage undervisning, og ikke mindst for at erhvervsdrivende i landdistrikterne kan udvikle deres virksomheder. Bredbåndspuljen er vigtig for de adresser i land- og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil sikre bedre bredbåndsdækning.

Derfor er jeg også glad for, at der på finanslovsforslaget afsættes penge til både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen, som understøtter udviklingsmulighederne i landdistrikterne.”

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:

”Selvom Danmark ligger i toppen af Europa, når det kommer til bredbåndsdækning, er der stadig få områder, hvor markedet ikke kommer af sig selv. Her giver Bredbåndspuljen et skub i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt, at puljen tilføres midler, som kan bidrage til at udbrede bredbånd til de danske lokalområder og få lukket de sidste huller på kortet.”

 

Med Landsbypuljen kan ansøgningsberettigede kommuner søge om midler til at forny områder og nedrive faldefærdige boliger i landdistrikterne. Der er 56 ansøgningsberettigede kommuner i Danmark, som på baggrund af objektive kriterier kan søge om tilskud fra Landsbypuljens midler. Puljen administreres af Social- og Boligstyrelsen.

Med Bredbåndspuljen kan borgere og virksomheder og kommunerne slå sig sammen og søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i de områder, hvor der er dårlig dækning. Puljen administreres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…