Landsbyfornyelse og styrket bredbåndsdækning i landdistrikterne

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til Landsbypuljen og Bredbåndspuljen. Puljerne skal være med til at skabe landsbyfornyelse samt bedre digitale muligheder i landdistrikterne.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm siger:

”Både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen er vigtige redskaber til at skabe fortsat bosætning og udvikling i landdistrikterne.

I landdistrikterne er der mange nedrivningsklare bygninger, som skæmmer de flotte, åbne landskaber, som er noget af det, der gør det attraktivt at bo i landdistrikterne. Landsbypuljen er vigtig for, at kommunerne blandt andet kan skabe områdefornyelse, som kan gøre det attraktivt både at blive boende og bosætte sig i landdistrikterne.

Adgang til hurtigt bredbånd er en vigtig brik, hvis vi skal skabe gode rammer for at bo, arbejde, modtage undervisning, og ikke mindst for at erhvervsdrivende i landdistrikterne kan udvikle deres virksomheder. Bredbåndspuljen er vigtig for de adresser i land- og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil sikre bedre bredbåndsdækning.

Derfor er jeg også glad for, at der på finanslovsforslaget afsættes penge til både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen, som understøtter udviklingsmulighederne i landdistrikterne.”

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:

”Selvom Danmark ligger i toppen af Europa, når det kommer til bredbåndsdækning, er der stadig få områder, hvor markedet ikke kommer af sig selv. Her giver Bredbåndspuljen et skub i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt, at puljen tilføres midler, som kan bidrage til at udbrede bredbånd til de danske lokalområder og få lukket de sidste huller på kortet.”

 

Med Landsbypuljen kan ansøgningsberettigede kommuner søge om midler til at forny områder og nedrive faldefærdige boliger i landdistrikterne. Der er 56 ansøgningsberettigede kommuner i Danmark, som på baggrund af objektive kriterier kan søge om tilskud fra Landsbypuljens midler. Puljen administreres af Social- og Boligstyrelsen.

Med Bredbåndspuljen kan borgere og virksomheder og kommunerne slå sig sammen og søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i de områder, hvor der er dårlig dækning. Puljen administreres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Nyhedsarkiv

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…