Mere end 16 millioner kroner er klar til uddeling i Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.

I anden ansøgningsrunde bliver der udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

I alt 16,5 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens anden runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 12,6 mio. kr. til forsøgsprojekter
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter.

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm:

”Det er en vigtig prioritet for mig, at der er gode rammer for at leve, bo og arbejde i hele Danmark. Landdistriktspuljen er et godt instrument til at understøtte nogle af de aktiviteter, funktioner og samlingspunkter, som er med til at skabe muligheder for det gode liv i landdistrikterne og på de danske småøer.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Nynne Larsby Friis, Lisbeth Kristensen Lei og Tyge Mortensen.

Midlerne kan gives til projekter, der fremmer beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og –muligheder.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde senest onsdag den 11. oktober 2023 kl. 12.00.

Se ansøgningsskema og vejledninger for projekttyperne her.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktspuljen på 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk.

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

29/08 2023

66 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger om støtte fra Kirkeministeriets Landdistriktspulje.