Ny Undersøgelse af Arbejdsmiljøet i Folkekirken

Kirkeministeriet gennemfører sammen med folkekirkens parter en stor arbejdsmiljøundersøgelse for ansatte i folkekirken. Undersøgelsen skal give opdateret viden om arbejdsmiljøet og vil blive fulgt op af konkrete tiltag, der kan styrke trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge arbejdsmiljøforholdene i folkekirken, med fokus på temaer om samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold, negativ adfærd samt krav og forventninger i arbejdet.

Undersøgelsen omfatter omkring 15.000 ansatte i folkekirken og bliver gennemført ved hjælp af spørgeskemaer og interviews. Resultaterne af undersøgelsen skal bruges til at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser, og er en del af den løbende indsats for at sikre et sundt arbejdsmiljø for ansatte i folkekirken.

Kirkeminister Louise Schack Elholm udtaler:

"Undersøgelsen kan give nyttig viden, og er en vigtig del af det løbende arbejdsmiljøarbejde, der skal skabe gode og trygge arbejdsforhold for de ansatte i folkekirken. Resultaterne skal derfor bruges til at sætte ind med målrettede tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet der, hvor det er nødvendigt.”

Tidligere arbejdsmiljøundersøgelser har peget på udfordringer med bl.a. trivsel og samarbejde på de kirkelige arbejdspladser. Folkekirken og Kirkeministeriet har derfor over en længere årrække samarbejdet om forskellige indsatser til at forbedre arbejdsmiljøet. Den kommende undersøgelse skal give opdateret viden om de ansattes trivsel og skal være udgangspunkt for fremadrettede arbejdsmiljøindsatser.

For at sikre undersøgelsens fremdrift, relevans og kvalitet, er der nedsat en styregruppe med bred repræsentation af folkekirkens parter. Styregruppens medlemmer tæller repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, biskopper, provster, præster og kirkefunktionærer.

Undersøgelsen finder sted i efteråret 2023, og resultaterne forventes offentliggjort i starten af 2024. Derudover bliver der udarbejdet et katalog med anbefalinger og forslag til implementering af arbejdsmiljøtiltag, som folkekirkens parter lokalt kan arbejde videre med.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte Kirkeministeriet på tlf. 33923390 eller km@km.dk.

Pressehenvendelser rettes til Camilla Stokholm Glargaard i Kirkeministeriet på tlf. 23 41 08 11 eller Peter Naegeli Arnhild på tlf. 61 93 16 11.

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

30/08 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.