Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

 

Turismeerhvervet har stor betydning for vækst og udvikling i hele landet. Det gælder også uden for de større byer, hvor bl.a. kyst- og naturturismen er grundlaget for mange arbejdspladser inden for fx hotel- og restauration, feriehusudlejning, oplevelsesøkonomi, detailhandel, byggeri, transport mv.

Nu inviteres landets kystkommuner til at søge om tilladelse til innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter og udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm siger:

Forsøgsordningen for kyst- og naturturismen har tidligere åbnet mulighed for projekter med stor betydning for udvikling af kystturismen. Det gælder Lalandia ved Søndervig, NordborgResort, Aquapark Møn og besøgscenter ved Stevns Klint. Det betyder nye arbejdspladser i landdistrikterne og gode oplevelser for turister og de lokale. Derfor er jeg tilfreds med at kunne invitere kommunerne til at søge om nye projekter.”

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme blev indføjet i planloven i 2015 for at skabe vækst og udvikling i dansk turisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige nogle af planlovens regler for kystnærhedszonen og få dispensation fra klitfredning- og strandbeskyttelseslinjen. Nu udbydes de seks forsøgstilladelser fra den første ansøgningsrunde i 2015, som ikke er blevet udnyttet ved fristens udløb i november 2022.

Kommunerne får desuden mulighed for at ansøge om:

  • Udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen,
  • Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, og
  • Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

 

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.

Pressehenvendelser bedes sendt til presse@bpst.dk.

 

Nyhedsarkiv

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…

02/02 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer til borgermøde i Østerild Multicenter lørdag den 3. februar 2024 kl. 12-14.

01/02 2024

Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller…

01/02 2024

Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin går på forældreorlov pr. 5. februar 2024

31/01 2024

Christian Vind bliver ny direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Miljøministeriet. Christian Vind…