Regeringen fjerner undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken

Folkekirken har ligesom andre trossamfund i mange år haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven fra 1978 som betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge sin nye præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu.

Folkekirkens biskopper har i fællesskab opfordret til, at undtagelsen fjernes, fordi de anser den for at være utidssvarende og unødvendig. De missionske bevægelser har haft et andet syn på bestemmelsen, og har blandt andet lagt vægt på dens betydning for et kirkesyn, som historisk har kunnet rummes i folkekirken, og som fortsat deles af et lille mindretal.

Kirkeministeren har været optaget af at lytte til både flertallet og mindretallet. Efter sonderingsmøder med folkekirkens parter, er det kirkeministerens vurdering, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen.

For selvom næsten 60 procent af præsterne og over 40 procent af provsterne i dag er kvinder, må der ikke være tvivl om, at der skal være ligestilling i den danske folkekirke.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

”Min konklusion efter samtaler med repræsentanter for både flertallet og mindretallene i folkekirken er, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken. Og selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.”

Kirkeminister Louise Schack Elholm udsteder nu en ny bekendtgørelse som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven, hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Det vil herefter ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn.

Alle pressehenvendelser bedes rettet til:

Presserådgiver Peter Naegeli Arnhild Tlf. 61 93 16 11

Eller på mail: km-presse@km.dk

Nyhedsarkiv

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…