Resultaterne fra undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 ligger klar

Pressemeddelelsen udsendes på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Folkekirken står nu med opdateret viden om det psykosociale arbejdsmiljø blandt ansatte i folkekirken. Den landsdækkende undersøgelse er baseret på spørgeskemabesvarelser fra hele 7.570 ansatte i folkekirken og en lang række dybdegående fokusgrupper og individuelle interviews.

Undersøgelsen viser, at de ansatte oplever en høj grad af tilfredshed og følelse af meningsfuldhed i deres arbejde. Samtidig viser undersøgelsen også, hvor der skal sættes ind for at forbedre arbejdsmiljøet.

Ansatte i folkekirken oplever i højere grad end landsgennemsnittet en høj grad af jobtilfredshed, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og har en højere grad af høj motivation og engagement i deres arbejde i folkekirken.

 

Udfordringer og indsatsområder for folkekirkens arbejde med arbejdsmiljøet

Undersøgelsen viser samtidig, at der på en række punkter skal sættes gang i en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Blandt andet oplever ansatte i folkekirken mobning i et omfang som ligger over landsgennemsnittet for lønmodtagere.

 

Initiativer og anbefalinger for at forbedre arbejdsmiljøet

Næste skridt er opfølgningen på rapportens resultater og anbefalinger, som der allerede er afsat midler til. Der er en række anbefalinger, som styregruppen indledningsvist ser ind i, som skal drøftes med bred inddragelse af folkekirkens parter ift. hvilke indsatser, der skal prioriteres og arbejdes videre med.

Hovedrapport - Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her og Pixirapport - Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her.

 

FAKTA:

Arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter, som har stået for dataindsamling og -behandling. Projektet for undersøgelsen af arbejdsmiljøet i folkekirken er sket under ledelse af en styregruppe bestående af repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.

 

Kontaktoplysninger

Biskop over Helsingør Stift Peter Birch. Kontakt pressekontakt Kristian Danholm: tlf. 23 25 52 25

Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen: tlf. 61 71 06 56, mail: inkjan@gmail.com

 

Opdateret d. 5. februar 2024 kl. 08.29

Nyhedsarkiv

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…

02/02 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer til borgermøde i Østerild Multicenter lørdag den 3. februar 2024 kl. 12-14.

01/02 2024

Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller…

01/02 2024

Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin går på forældreorlov pr. 5. februar 2024

31/01 2024

Christian Vind bliver ny direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Miljøministeriet. Christian Vind…