Sundhedsmyndighederne anbefaler julegudstjenester på højst 30 minutter og uden sang

 

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har tidligere i dag holdt møde om smitteudviklingen.På mødet drøftedes blandt andet resultaterne af en ny undersøgelse om udbredelsen af en ny og muligvis mere smitsom corona-virus.

 

I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne i år. Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes mest muligt og højst varer 30 minutter.

 

Kirkeministeriet har på den baggrund igen opdateret retningslinjerne for en ansvarlig corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Kirkeministeriet opfordrer kraftigt folkekirken og andre trossamfund til at følge sundhedsmyndighedernes yderligere skærpelser nøje. Se de opdaterede retningslinjer her.

 

Det er fortsat Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de i forvejen skærpede og nu yderligere skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i regi af folkekirken og andre trossamfund, når man sørger for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge smitte.

 

 

Baggrund

 

De nye retningslinjer omfatter alle de hidtil kendte begrænsninger og anbefalinger med hensyn til bl.a. antal deltagere, brug af mundbind og håndsprit, samt sikring af afstand mellem familier fra samme husstand. Herudover er der blandt andet tilføjet en række yderligere eksempler og anbefalinger med henblik på afvikling af gudstjenester. Endelig opfordres der kraftigt til at holde alle julegudstjenester på højst 30 minutter og uden fællessang.

 

Sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret, er orienteret om de opdaterede retningslinjer.

 

Nyhedsarkiv

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…