Sundhedsmyndighederne anbefaler julegudstjenester på højst 30 minutter og uden sang

 

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har tidligere i dag holdt møde om smitteudviklingen.På mødet drøftedes blandt andet resultaterne af en ny undersøgelse om udbredelsen af en ny og muligvis mere smitsom corona-virus.

 

I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne i år. Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes mest muligt og højst varer 30 minutter.

 

Kirkeministeriet har på den baggrund igen opdateret retningslinjerne for en ansvarlig corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Kirkeministeriet opfordrer kraftigt folkekirken og andre trossamfund til at følge sundhedsmyndighedernes yderligere skærpelser nøje. Se de opdaterede retningslinjer her.

 

Det er fortsat Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de i forvejen skærpede og nu yderligere skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i regi af folkekirken og andre trossamfund, når man sørger for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge smitte.

 

 

Baggrund

 

De nye retningslinjer omfatter alle de hidtil kendte begrænsninger og anbefalinger med hensyn til bl.a. antal deltagere, brug af mundbind og håndsprit, samt sikring af afstand mellem familier fra samme husstand. Herudover er der blandt andet tilføjet en række yderligere eksempler og anbefalinger med henblik på afvikling af gudstjenester. Endelig opfordres der kraftigt til at holde alle julegudstjenester på højst 30 minutter og uden fællessang.

 

Sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret, er orienteret om de opdaterede retningslinjer.

 

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…