Tiltag i udvalgte dele af landet henover jul og nytår udvides til yderligere 31 kommuner

 

På grund af den aktuelle smitteudvikling af COVID-19 i visse dele af landet har regeringen besluttet at udvide den ”storby- og Sjællandspakke”, som blev indført den 9. december 2020, så yderligere 31 kommuner bliver omfattet af tiltagene fra fredag den 11. december 2020 kl. 16. Tiltagene gælder foreløbig til og med den 3. januar 2021.

De berørte områder er nu: Hele region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget), hele region Sjælland, hele region Midtjylland samt kommunerne Odense, Vejle, Fredericia, Middelfart og Aalborg.

Som hidtil har folkekirken og andre trossamfund mulighed for at afholde gudstjenester mv. i lokaler, som de råder over, idet regler og retningslinjer for bl.a. arealkrav, mundbind, håndsprit og afstand fortsat skal iagttages. Du kan finde yderligere oplysninger hos din lokale sognekirke, det relevante stift eller hos dit trossamfund. Folkekirkens biskopper har dog kraftigt opfordret til, at menighedsaktiviteter som julekoncerter, børne- og ældreaktiviteter, studiekredse, fællesspisninger og kirkekaffe aflyses eller udskydes i de berørte dele af landet.

I de i alt 69 kommuner, som nu er omfattet af yderligere tiltag, anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester. Menighedsråd og folkekirkelige institutioner i de berørte kommuner opfordres som offentlige arbejdsgivere til så vidt muligt at lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra. Trossamfund uden for folkekirken i de berørte kommuner opfordres som private arbejdsgivere kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. I begge tilfælde opfordres kraftigt til, at de kirkelige arrangementer, som finder sted i perioden frem til den 3. januar 2021, kun gennemføres med de nødvendige medarbejdere.

Du kan læse mere om de indførte tiltag her.

Du kan finde de gældende retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund her.