Ændring af ansættelsesvilkår eller fratrædelse

Det er vigtigt at Pensionskassen af 1950 får besked, hvis et medlem ændrer ansættelsesvilkår eller fratræder sin stilling i den private, kirkelige institution, som giver ret til det aktuelle medlemskab af Pensionskassen af 1950.  

 

Private, kirkelige institutioner med ansatte, der er medlemmer af Pensionskassen af 1950, har derfor pligt til at meddele pensionskassen, hvis en medarbejder ændrer ansættelsesvilkår eller fratræder sin stilling. Dette skal ske inden ændringen/fratrædelsen træder i kraft.

 

Bemærk at et stillingsskifte, også inden for samme ansættelsesmyndighed, i pensionskassesammenhæng altid er at betragte som et ansættelsesophør med efterfølgende ny ansættelse. Stillingsskifte behandles derfor som fratrædelsessag med efterfølgende optagelsessag. Det er ikke muligt at videreføre et pensionskassemedlemsskab fra én stilling til en anden. Optagelse i pensionskassen på baggrund af den nye ansættelse er betinget af, at de i vedtægten fastsatte bestemmelser for optagelse er opfyldt. 

 

Ændringer skal meddeles ved brug af denne blanket. HUSK at vedlægge relevant dokumentation. 

 

Fratrædelser skal meddeles ved brug af denne blanket. HUSK at vedlægge relevant dokumentation.

 

Den udfyldte og underskrevne blanket vedlagt de nødvendige bilag sendes til Pensionskassen af 1950 enten pr. mail eller post på:

 

  • km@km.dk
    att. Pensionskassen af 1950

 

  • Pensionskassen af 1950 v/Kirkeministeriet
    Frederiksholms Kanal 21
    1220 København K.