Kirkeministeren

Ane Halsboe-Jørgensen (S) overtog posten som kirkeminister og kulturminister den 16. august 2021 efter Joy Mogensen.

Kirkeministeren forvalter statens økonomiske tilskud til folkekirken, der bevilges på finansloven. Ministeren fastsætter budget for fællesfonden samt landskirkeskattens størrelse. Ministeren indstiller forslag om ændringer af indre anliggender. Det kan f.eks. være gudstjenesteordning og ritualer, dåb, konfirmation, bibeloversættelse og salmebog. Ministeren er ansættelsesmyndighed for præster og biskopper og forhandler overenskomster for kirkefunktionærer.