Kirkeministeren

Joy Mogensen (S) fik overdraget posten som kirkeminister og kulturminister den 27. juni 2019.

Kirkeministeren forvalter statens økonomiske tilskud til folkekirken, der bevilges på finansloven. Ministeren fastsætter budget for fællesfonden samt landskirkeskattens størrelse. Ministeren indstiller forslag om ændringer af indre anliggender. Det kan f.eks. være gudstjenesteordning og ritualer, dåb, konfirmation, bibeloversættelse og salmebog. Ministeren er ansættelsesmyndighed for præster og biskopper og forhandler overenskomster for kirkefunktionærer.