Kirkeministeren

Louise Schack Elholm (V) overtog posten som kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde den 15. december 2022.

Kirkeministeren forvalter statens økonomiske tilskud til folkekirken, der bevilges på finansloven. Ministeren fastsætter budget for fællesfonden samt landskirkeskattens størrelse. Ministeren indstiller forslag om ændringer af indre anliggender. Det kan f.eks. være gudstjenesteordning og ritualer, dåb, konfirmation, bibeloversættelse og salmebog. Ministeren er ansættelsesmyndighed for præster og biskopper og forhandler overenskomster for kirkefunktionærer.