Meget stor interesse for ny adgangsvej til præstestillinger

 

Søndag den 25. april udløb den første ansøgningsfrist til den nye, supplerende adgangsvej til præstestillinger i folkekirken.

Med flere end 250 ansøgninger modtaget ved fristens udløb kan det konstateres, at interessen for at blive præst i folkekirken på anden måde end via den traditionelle teologiske kandidatgrad fra universitetet har været endog meget stor.

Kirkeminister Joy Mogensen siger:

Folkekirken oplever præstemangel mange steder og især uden for de større byer. Derfor er det meget positivt, at den nye adgangsvej til at blive præst i folkekirken er blevet mødt med så overvældende interesse fra ansøgere i hele landet. Et liv som præst er både givende og meningsfuldt, og det er dejligt at se, at så mange har sat sig for at gennemgå det ret krævende teologiske efteruddannelsesforløb, som den nye ordning kræver, siger Joy Mogensen.

Den nye supplerende adgangsvej åbner for, at personer med en anden kandidatgrad end teologi kan søge præstestilling i folkekirken efter gennemførelse af et individuelt tilrettelagt efteruddannelsesforløb.

Et rådgivende udvalg med repræsentanter for de teologiske fagområder på universiteterne, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet skal nu gennemgå de indsendte ansøgninger og fastlægge individuelle uddannelsesplaner inden udgangen af maj.

Uddannelsesplanerne indgår i udvalgets indstilling til kirkeministeren, som herefter træffer beslutning om, hvorvidt der kan opnås forhåndstilsagn om tilladelse til at søge præstestilling, når uddannelsesplanen er gennemført.

Hvis man kom for sent til at indsende sin ansøgning denne gang, så kommer der en ny mulighed senere – ansøgningsperioden er dog endnu ikke fastsat men vil senere fremgå på km.dk. Du kan læse mere om ordningen her.